The Team

Assistente studio odontoiatrico (ASO)
Assistente studio odontoiatrico (ASO)
Assistente studio odontoiatrico (ASO)
Igienista

Igiene orale, prevenzione e profilassi

Igienista

Igiene orale, prevenzione e profilassi

Medico-chirurgo, specialista in chirurgia maxillo-facciale

Chirurgia orale, implantologia

Medico-chirurgo ed odontoiatra

Gnatologia e patologie del sonno

Medico-chirurgo ed odontoiatra

Pedodonzia

Odontoiatra

Ortodonzia

Medico-chirurgo ed odontoiatra

Ortodonzia